Naisosasto

Palokuntanaisosaston tarkoituksena on tukea palokunnan toimintaa sekä herättää ja edistää myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa normaali- ja poikkeusoloissa sekä levittää paloturvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoutta kansalaisille.
Naisosasto pyrkii toimimaan aktiivisesti koko palokunnan toiminnassa. Osaston tehtäviin kuuluu varainhankintaa, palokunnan nuorisotyön avustamista, erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä, huolto- ja muonitustehtäviä sekä palokunnan erikseen osoittamia tehtäviä. Tarvittaessa osasto myös järjestää tarjoilua eri tilaisuuksissa. Naiset osallistuvat palokunnan hallintoon, koulutuksiin sekä yhteisiin tapahtumiin, kuten talkoisiin. Lisäksi osallistutaan sekä valtakunnallisiin että paikallistason järjestämiin palokuntalaisten koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja kesäleireihin. Palokuntanaiset kehittävät omia pelastusalan ja lähimmäisavun taitojaan kursseilla, koulutuspäivillä, tutustumisretkillä ja leireillä, harjoitellen mm. alkusammutusta, ensiapua, viestiliikennettä, hälytysmuonitusta, paloturvallisuutta ja väestönsuojelua.
Kiinnostaako palokuntanaistyö? Osaston jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan palokunnan sääntöjä ja osaston toimintaohjetta. Osaston jäsen voi kuulua myös palokunnan muihin osastoihin. Naisosasto ei kokoonnu säännöllisesti, mutta lisätietoja naisosaston toiminnasta saa ottamalla yhteyttä osaston johtajaan Katja Kauralaan, puh. 0400-821208, sähköpostiosoite naisosasto