Nuoriso- ja varhaisnuoriso-osastot

Malmin VPK:lla on aktiivinen nuoriso-osasto ja varhaisnuoriso-osasto. Nuoriso-osasto on tarkoitettu 11-17 vuotiaille ja varhaisnuoriso-osasto 6-10 vuotiaille. Varhaisnuorten harjoitukset alkavat torstaisin klo 17.00 ja nuorten klo 18.00.
Nuoret harjoittelevat palokaluston käsittelyä, pienten palojen sammuttamista, ensiapua ja muita kansalaistietoja ja -taitoja. Yhteisiä leirejä muiden palokuntanuorten kanssa on pari kertaa vuodessa mm. kesällä pidettävä viikon mittainen koulutusleiri ja keväällä tai syksyllä viikonloppuleiri.
Palokuntanuorisotyön kasvatuksellisena tavoitteena on tukea nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi, onnistuviksi, yhteistoimintaan pystyviksi, turvallisuustietoisiksi ihmisiksi, jotka asennoituvat muihin ihmisiin myönteisesti.
Nuoriso-osastossa saatu koulutus on erinomainen perusta nuorten siirtyessä 18-vuotiaana hälytysosastoon.

Varhaisnuoriso-osastoon ja nuoriso-osastoon liittymisestä voi tiedustella sähköpostilla osaston vastuuhenkilöltä. Heidän yhteystietonsa löytyvät Yhteystiedot-sivulta.